Sunday, September 19, 2010

Lampiran

    Andaian-andaian yang terkandung dalam rancangan perniagaan mesti didokumenkan dan diterangkan. Andaian yang kukuh perlu termasuk dalam bahagian akhir rancangan perniagaan, iaitu lampiran. Lampiran termasuk sebarang makluman untuk menambahkan rujukan yang penting dalam rancangan perniagaan. Kebiasaan, maklumat lampiran termasuk data selidik, matlamat kewangan tambahan, gambarajah dan testimonial persendirian.

No comments:

Post a Comment